skip to Main Content

OBJECTE
Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis del portal web que la companyia SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE LABORATORI, S.L. (d’ara endavant SÈPAL), posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, de les mateixes, les quals podran ser modificades per SÈPAL a qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals quan no s’oposin a elles.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

  • Exclusió de responsabilitat pel funcionament del portal i els seus serveis
    SÈPAL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts. SÈPAL no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l’accés a les mateixes. Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web és merament orientativa.
  • Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers
    SÈPAL no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.
  • Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis prestats per Tercers
    El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. SÈPAL no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de SÈPAL o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de SÈPAL.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, s’informa als usuaris, de qualsevol de les aplicacions o utilitats incloses en aquesta website, que les dades de caràcter personal que ens proporcionin s’incorporaran en fitxers del tractament dels quals és responsable SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE LABORATORI, S.L. amb domicili social en Plaça de la Unió, 1 Edifici B 1º 1ª, 08172 Sant Cugat del Vallès, que és la destinatària de la informació facilitada, i seran tractades amb la finalitat específica de cada apartat d’aquest site, que permeten l’enviament de dades personals. A aquest efecte, tret que expressament ens indiqui el contrari, considerem que ens autoritza la cessió de les seves dades a SÈPAL, S.L. o la seva transmissió a tercers contractats per al tractament de les dades o el seu manteniment.

Per la mera sol·licitud d’informació per aquest mitjà, Vostè accepta que les dades de caràcter personal que ens faciliti puguin ser tractats per SERVEIS DE PSICOLOGIA, S.L. a les finalitats indicades, excepte oposició expressa. En cas de negativa a aportar les dades requerides o d’oposició al seu tractament, podríem no facilitar-li la informació sol·licitada.

Els usuaris poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals mitjançant comunicació a SÈPAL a l’adreça abans esmentada, indicant a l’atenció de Direcció d’Organització-Responsable LOPD, o a través del correu electrònic info@sepal.cat, acreditant degudament la seva identitat mitjançant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

Back To Top