skip to Main Content

Serveis de Psicologia Aplicada i de Laboratori

Sèpal té la vocació de constituir-se en un suport per als professionals de l’educació, de la selecció de personal o del management de persones en qualsevol àmbit. Perquè a partir d’una anàlisi correcta i ben informada, es prenen decisions encertades.

Des de 1985 Sèpal dedica una inversió sostinguda en I+D:

En desenvolupament d’instruments per a l’avaluació de les competències (tècniques, transversals i bàsiques), de la personalitat, de les aptituds i de les motivacions professionals o de qualsevol altra característica rellevant del comportament humà.

En l’elaboració de solucions personalitzades per a la gestió de persones, tant dins l’àmbit de les organitzacions com en el de l’educació.

En l’aplicació de les TI per fer més eficients, usables i segures les eines d’avaluació.

Innovant amb la psi del sèpal

psi f. Vint-i-tresena lletra de l’alfabet grec (Ψ).
psic- Forma prefixada del mot grec psykhé, ‘ànima’.
sèpal m. Peça de la planta que dona suport a la flor i al fruit.

Serveis de Psicologia Aplicada i de Laboratori (Sèpal) , on el sèpal simbolitza la part “dura” de la psicologia -la de la mètrica, la de la mesura- suport fonamental de la flor, que al seu torn, simbolitza tot allò amb què la persona es realitza, creix i dona fruit.

Equip

Imma Grande

Imma Grande

Cap d’Avaluació i Estudis

Treballa a Sèpal des del 2000.
Llicenciada en Psicologia, especialitzada en Avaluació Psicològica aplicada.
Professora Associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lluís Garcia

Lluís Garcia

Director Científic

Fundador de Sèpal (1985).
Doctor en Medicina i Cirurgia. Psiquiatre.
Professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador.

Serena Asensio

Serena Asensio

Tècnica d’Avaluació

Treballa a Sèpal des de 2004.
Psicòloga.
Experta en selecció de personal i en orientació professional.

Pilar Peral

Pilar Peral

Administració i Finances

Responsable de la gestió de l’empresa des de 2016.
Llicenciada en Ciències Econòmiques I Empresarials.

Mercè Garau

Mercè Garau

Consultora

Gerent de Sèpal en el període 1989-2015.
Experta en gestió I direcció d’empreses del sector public I del sector privat.

Missió

Posar els instruments més avançats de la psicologia científica al servei de les organitzacions i de les persones per millorar la seva satisfacció i adaptació a l’entorn, generant beneficis que assegurin la nostra viabilitat.

Valors

Entomar els reptes

Donem el màxim de nosaltres mateixos. La innovació i l’esforç són actituds que ens caracteritzen i ens acompanyen. Quan cal, cerquem camins disruptius.

Passar-nos-ho bé

Sabem com fer-ho i ho practiquem cada dia, amb humor, amb estima i respecte entre nosaltres i cap als nostres clients i aprenent i avançant en coneixements de psicologia aplicada a les organitzacions i les persones.

Ser resolutius

Sabem que una bona anàlisi només ho és si aporta solucions, si prescriu mesures de millora viables i minimitzant els riscos.

Dir la veritat

La honestedat guia les nostres actuacions en tots els àmbits. Només així ens podem sentir útils i coherents i és així com hem construït relacions duradores i satisfactòries amb tots els nostres stakeholders.

Ser transparents

Parlem, decidim i actuem sobre informació accessible a les parts interessades, ja siguin persones del nostre equip o clients.

Ser confiables

Tant el sistema de protecció de les dades com l’actitud responsable i confiable del nostre equip són elements substancials de la nostra manera de ser i de fer.

Ser empàtics

És posant-nos a la pell de l’altre quan completem la comprensió dels problemes que hem d’abordar i els podem analitzar en la seva amplitud.

Ser coherents

La interpretació dels resultats de les nostres anàlisis es regeixen pel principi de coherència entre les dades, la realitat i l’objectiu a assolir.

Història

1985

Fundació

Des de la facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona s’inicien els treballs d’adaptació i creació de tests i avaluacions per a l’Ertzaintza.

1986-89

Desplegament

Avaluacions massives per al sector financer (la Caixa, Caixa de Barcelona, Caixa de Sabadell…) i avaluacions diagnòstiques de psicologia clínica.

1989

Àmbit Escolar

Amb l’adaptació de proves per l’orientació professional i acadèmica, Sèpal inicia els seus serveis a les escoles.

1991

Àmbit ocupacional

Ampliació dels serveis d’orientació al segment de persones en atur. Programes d’inserció laboral. Consultoria pública.

1995

Empreses

Inici de les seleccions de personal per a PIMES. Sèpal tanca el cercle escola-treball-empresa.

1999

Mossos d’Esquadra

Sèpal inicia les avaluacions psicotècniques per a l’ingrés al cos. Consolida la capacitat de creació de proves i d’obtenció de resultats fiables en seleccions massives.

2003

ISO 9001:2000

Sèpal obté el certificat de gestió de la qualitat.

2007

Empresa d’Alt Creixement

Sèpal obté aquesta denominació per part del Dpt. d’Innovació, Universitat i Empresa, assignada a les empreses amb un creixement sostingut del 20% en els darrers 3 anys i que han creat 10 ó més llocs de treball.

2011

Tests propis

Aquest any Sèpal ja compta amb una àmplia gamma de tests per avaluar Aptituds, Personalitat, Processos Reglats de Decisions, Coneixements i Cultura General, en castellà i en català.

2014

Servei municipal d’ocupació

Sèpal reprén el servei d’orientació i d’inserció laboral dins del Servei d’Ocupació Municipal de Sant Cugat.

2015

Proves PDR – Competències

Amb els encàrrecs de Banc Sabadell i de Securitas Direct, Sèpal desenvolupa un procés per a la creació de proves de competències adaptades al client. Les proves de competències laborals amplien el catàleg de tests i permeten una avaluació objectiva i fiable.

2016

IPSA – Personalitat laboral

El departament d’I+D+i publica un instrument per a la mesura de la personalitat en processos de selecció. Aquesta prova ens permet fer una predicció molt acurada de l’adaptació i desenvolupament laboral de les persones. Actualment té barems específics per perfils professionals.

2018

Tria – Preferències

Després de varis anys de desenvolupament generem la forma definitiva d’un nou test per a l’avaluació de les motivacions professionals. La prova es una nova manera, fàcil, vàlida I fiable de conèixer les preferències professionals.

2019

Més de 195.000 persones avaluades

  • Barems vius
  • 136.000 en seleccions de personal
  • 51.300 en avaluacions escolars
  • 7.000 en orientacions professionals
  • 1.325 en altres situacions
2020

Plataforma assesstmentQ

Digitalització de les avaluacions mitjançant una Plataforma de tests online adaptada per l’administració de tests, amb vigilància (proctor®) o sense.

Back To Top