skip to Main Content

Avaluació i selecció de personal per a escoles

El sector educatiu presenta unes característiques molt especials, que el diferencien clarament de les empreses que presten serveis.

El factor humà és aquí altament sensible i crític per a la comunitat educativa. Per aquest motiu la formació del professorat, la seva motivació, el seu benestar emocional i el treball en equip són imprescindibles per aconseguir una educació de qualitat.

Una bona selecció dels professionals que han d’integrar-se a l’equip docent de l’escola és la garantia d’aquesta educació de qualitat i Sèpal aporta el coneixement del sector i el de la selecció per oferir un servei especialitzat i garantit.

El servei es pot dissenyar segons les necessitats del client, de manera integral o per mòduls:

Descriptors clau i requisits crítics de la posició o lloc de treball.

Atracció de candidats/es ajustats/es.

Anàlisi dels historials personals i curriculars.

Entrevistes individuals, grupals i per competències.

Avaluació psicoprofessional, del potencial competencial i l’ajust a la posició.

Anàlisi de perfils i presentació d’informes (predicció de conducta).

Identificació de candidats/es amb alt potencial d’èxit.

Característiques del servei

Econòmic

 • Des de 250,00€.

Ràpid

 • Resultats de les avaluacions en 2 dies laborables.

Online

 • Avaluacions online (properament).

Rendible

 • Incorporació de persones amb les competències idònies pel lloc de feina.
 • Estalvi dels costos derivats d’una mala selecció.
 • Informació clau per al procés d’incorporació.

Fiable

 • Metodologia científica.
 • Instruments d’avaluació propis i d’ús privatiu dels clientsde Sèpal, per preservar la seva eficàcia.
 • Fiabilitat i validesa provades.
 • Barems actualitzats i sobre una població de més de 195.000 persones.

Garantia de resultats

 • Ajust a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Tansparència.
 • Satisfacció dels clients (9,1/10).

Comencem?

Truca al 935 895 755 o bé omple el formulari de contacte i contactarem amb vosaltres en menys de 24 hores.

Back To Top