skip to Main Content

Què avaluem

Per a predir amb alta fiabilitat el desenvolupament de les persones en un determinat entorn professional, avaluem:

Competències personals

Disposicions de comportament

Habilitats cognitives

Preferències i motivacions o coneixements

La principal expertesa de Sèpal reconeguda pels nostres clients i els nostres col·laboradors és la predicció de la gestió emocional, de la conducta interpersonal i el desenvolupament laboral.

Core Knowledge

Valors que guien la nostra feina

Ètica

 • Màxima empatia amb les persones avaluades. Preservació escrupolosa dels drets dels avaluats.

Objectivitat

 • Coneixement empíric ben assegurat per la investigació que podem explicar, defensar i ensenyar a qualsevol interessat en els nostres processos.

Confiabilitat

 • Instruments de creació pròpia. Departament d’I+D+i de Sèpal. No disponibles al mercat. Asseguren ser inèdits per a les persones avaluades.
 • Una avaluació = un disseny científic. Cada avaluació psicològica és estudiada individualment per tal de garantir la seva validesa i confiabilitat en els resultats.
 • Desenvolupament d’instruments d’avaluació específics per a les organitzacions. (Exemples: Mossos d’Esquadra, Banc Sabadell, Securitas, etc.).

Ajustada i realista

 • Detecció de perfils vulnerables i potencialment de risc.
 • Identificació de perfils competencials (diccionari de competències de Sèpal).
 • Processos d’avaluació realistes i possibles per a les organitzacions (Considerar tots els actors, totes les parts implicades, les seves necessitats i expectatives, les seves pors…).
 • Actualització continuada d’instruments per assegurar que s’adapten a l’evolució social, educativa, econòmica i cultural de les persones.

Natural Interconnectada amb la resta de procesos de les organitzacions

 • L’avaluació psicològica per a l’accés implica consells i assessorament per a la formació i la gestió dels processos d’acollida.
 • L’avaluació psicològica per a la promoció s’imbrica en un pla de formació i de carrera.
 • L’avaluació psicològica en un procés d’extinció de la relació implica re-disseny dels objectius professionals de les persones afectades, counselling i acompanyament en nous projectes, etc.

Tests propis

PROVA / TEST AVALUACIÓ ÀMBIT EDATS I CURSOS IDIOMA DATA I+D+i
APTITUDS ESPECÍFIQUES BAMS-I nivell 1 (v.e.2)
MEMÒRIA INFANTIL
Memòria auditiva immediata i diferida / Memòria de treball
ESCOLAR
CLÍNIC
2n EI, 3r EI, 1r EP Català 2014
BATS-I nivell 1 (v.e.2)
ATENCIÓ I ORIENTACIÓ INFANTIL
Screening TDA
ESCOLAR
CLÍNIC
2n EI, 3r EI, 1r EP Català 2014
APTITUDS COGNITIVES GENERAL MAX-I (nivell 1)
ESTRUCTURA COGNITIVA
APTITUD VERBAL: Raonament Verbal i Vocabulari
APTITUD QUANTITATIVA: Conceptes Relacionals i Conceptes Quantitatius
APTITUD ABSTRACTA: Classificacions i Matrius
ESCOLAR
CLÍNIC
2n EI, 3r EI, 1r EP Català i Espanyol 2012
THaC nivell 2
ESTRUCTURA COGNITIVA
APTITUD VERBAL: Raonament Verbal i Vocabulari
APTITUD QUANTITATIVA: Conceptes Relacionals i Conceptes Quantitatius
APTITUD ABSTRACTA: Classificacions i Matrius
ESCOLAR
CLÍNIC
1r, 2n i 3r d’EP Català i Espanyol 1997
MAX nivell 3 (v.3)
ESTRUCTURA COGNITIVA
MOTS / ABSTRACCIONS / XIFRES
RAONAMENT ESPACIAL / RAONAMENT TÈCNIC / VELOCITAT I PRECISIÓ PERCEPTIVES
ESCOLAR
LABORAL
CLÍNIC
Més d’11 anys i 5 anys d’escolarització Català i Espanyol 2015
VALORACIÓ CLÍNICA S-QUINZE
ESTAT MENTAL Screening
INDICADORS GENERALS DE TRASTORNS MENTALS / TRASTORNS DE PERSONALITAT
LABORAL
CLÍNIC
Adults Català 2005
PERSONALITAT IPMB-11
ESTRUCTURA DE LA PERSONALITAT NORMAL
VULNERABILITAT EMOCIONAL / CONDUCTA SOCIAL
INDEPENDÈNCIA / IMPULSIVITAT ANTINORMATIVA
LABORAL
CLÍNIC
Adults Català 2008
IPS-I
ESTRUCTURA BÀSICA DE PERSONALITAT INFANTIL
SOCIABILITAT, EMOCIONABILITAT I DOMINÀNCIA
ESCOLAR
CLÍNIC
De 5 a 8 anys Català i Espanyol 2004
IPS-A (versió 2)
ESTRUCTURA DE LA PERSONALITAT I PREDICCIÓ DE CONDUCTA LABORAL
SOCIABILITAT I DESENVOLUPAMENT DE RELACIONS
GESTIÓ EMOCIONAL I VULNERABILITAT A L’ESTRÈS
AUTODIRECCIÓ I INDEPENDÈNCIA
LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES
IMPULSIVITAT I CONDUCTES DE RISC
EMPATIA I GESTIÓ DE CONFLICTES
LABORAL
CLÍNIC
Adults Català i Espanyol 2016
MOTIVACIONS TRIA
ESTRUCTURA MOTIVACIONAL – PREFERÈNCIES PROFESSIONALS
Inclinació motivacional per 10 àmbits d’activitat professional
ESCOLAR
LABORAL
A partir de 15 anys Català i Espanyol 2018
COMPETÈNCIES PDR-F4
CAPACITAT D’ANÀLISI I VISIÓ ESTRATÈGICA
LABORAL DIRECCIÓ ESTRATÈGICA Català i Espanyol 2005
PDR-06
PRESA DE DECISIONS
LABORAL TÈCNICS/QUES D’OPERATIVA BANCÀRIA Català i Espanyol 2014
PDR-S5
SEGUIMENT DE PROCEDIMENTS REGLATS
LABORAL OPERARIS/ÀRIES DE SEGURETAT Català i Espanyol 2013

AssesstmentQ

Escalabilitat

Afrontar grans volums de persones examinades al mateix temps Economitzar costos logístics d’adeqüació d’espais, d’impressió d’examens i fulls de resposta, de desplaçaments, de vigilants per les proves…

Comoditat

Les persones es poden avaluar des de casa seva, des de l’escola, des del centre de treball …

Seguretat

Mitjançant el “Safe Exam Brower” (SEB)” l’ordinador de la persona examinada no pot accedir a webs, aplicacions i altres funcions del sistema que podrien alterar les seves respostes.

Proves proctoritzades

Mitjançant la modalitat ProctorExam, es supervisa virtualment l’examen, utilitzant dades de l’entorn i de la persona examinada.

Dinamisme

El format online resulta més amè i atractiu, aporta més recursos audiovisuals i connecta millor.

Qualitat

En aquest context s’afegeixen altres variables a les tradicionals a l’hora d’avaluar els resultats. Així, no només és la resposta donada, ans també el temps esmerçat en donar-la, els dubtes, els errors esmenats… variables que afegeixen contingut i matisos als resultats obtinguts.

Back To Top