skip to Main Content

Formació per a tutors i equips docents

Formació actualitzada i específicament adreçada a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, l’adaptació de les persones a l’entorn educatiu i la millora del seu creixement personal i grupal.

Cada persona és conductualment, social, emocional i física diferent a les altres. Cada persona mereix una atenció individual per tal que pugui desenvolupar-se lliurament i fer créixer al màxim el seu potencial.

Les persones són diferents en base a unes condicions i característiques conegudes, estudiades i cada dia millor conegudes per la psicologia, la sociologia, la medicina, les neurociències i les ciències de l’educació.

La formació de Sèpal està sempre basada en el coneixement empíric proporcionat per totes aquestes disciplines i d’altres afins, i des de la seva aplicació pràctica a la comunitat educativa és a dir, proporcionant eines i processos per tal d’aplicar aquest coneixement a la millora docent, potenciar l’aprenentatge, afavorir la implicació dels alumnes, millorar la creació, professionalitzar els professors, orientar les famílies, entrenar els pares en certs aspectes de control conductual, etc.

Els nostres formadors són professionals de la psicologia amb una llarga trajectòria com a docents i com a professionals practicant els conceptes que miren de transmetre amb la formació. Molts d’ells són o han estat durant molts anys professors i investigadors universitaris.

Des de Sèpal desenvolupem accions formatives per a tots els actors de la comunitat educativa: Docents , Psicopedagogs i especialistes, Directius, alumnes, famílies, gestors educatius, etc.

Formació per a professionals de l'educació

Habilitats docents per a un model docent de qualitat
 • Gestió d’aula eficaç
 • Conducta docent eficaç
 • Metodologia general i específica de la instrucció
 • Aprenentatge profund
 • Estratègies docents: La caixa d’eines
 • Ensenyament centrat en l’aprenentatge
 • Metacognició
 • Característiques dels docents efectius
 • Entrenament de docents novells
 • Autoconsciència i autocontrol docent
 • Competències del segle XXI i disseny per programes docents.
Aptituds cognitives, personalitat i desenvolupament:
Implicacions educatives
 • Aptituds cognitives (Intel·ligència): Influència en l’aprenentatge i intervenció docent
 • Personalitat: Aprenentatge, adaptació social, gestió emocional i eines de futur
 • Motivacions: Les impulsores de la conducta i el motors per assolir objectius
 • Desenvolupament i aportació de les neurociències a la pràctica educativa
Intervenció educativa
 • Trastorns d’Aprenentatge: Dèficit d’atenció, dislèxia, TEA, etc..
 • Trastorns emocionals: Ansietat, depressió, TOC, etc..
 • Trastorns de comportament: Antisocial, Oposicionista, etc..
 • Assetjament escolar: Protocols de prevenció, identificació i intervenció immediata
 • Orientació escolar personal i social
 • Orientació acadèmica i professional
 • Comunicació, vinculació i canvi d’actituds
Avaluació psicològica: Objectius, procés i resultats
 • L’avaluació és imprescindible per tal de conèixer variables que no són directament observables com les aptituds cognitives o la personalitat, i que els docents necessiten conèixer per adaptar la seva acció a les característiques individuals dels alumnes.
 • L’objectiu de la formació en aquesta àrea és conèixer els principals aspectes de les proves d’avaluació psicològica, la funció real que tenen, la interpretació correcta de resultats, l’abast real de les seves conclusions i l’ús d’aquestes en l’ensenyament, l’orientació i l’acompanyament dels alumnes.
 • L’avaluació psicològica permet identificar l’estil d’aprenentatge que la persona usa per reeixir en el rendiment acadèmic, la presència d’interferències o trastorns d’aprenentatge, les motivacions que activen la seva conducta, el grau de control que exerceix sobre les seves emocions i impulsos conductuals, la seva relació amb la normativa, la seva posició en relació al seu entorn social, la seva vulnerabilitat a presentar alteracions o trastorns emocionals o mentals, etc..
 • Amb aquesta identificació els professionals de l’educació tenen eines per a la descripció professional dels seus alumnes, eines per a explicar millor la seva conducta i els seus resultats acadèmics i eines per orientar millor els alumnes i les seves famílies, així com fer derivacions més documentades dels alumnes a risc.

Formació per a alumnes

Mediació de Conflictes

 • Conflictes i desacords, Hi ha una manera correcta d’actuar?

Orientació acadèmica i professional

 • Com prendre decisions? Què vull fer desprès de la ESO?

Els tests psicotècnics

 • Què són i per a què serveixen.

Formació per a famílies

Control parental

 • Qui mana a casa?

Intel·ligència i personalitat

 • Intervenció educativa des de la família.

Com s’avaluen la intel·ligència i la personalitat?

Orientació acadèmica i professional dels fills

 • Quin paper hauria de jugar la família?

Comencem?

Truca al 935 895 755 o bé omple el formulari de contacte i contactarem amb vosaltres en menys de 24 hores.

Back To Top