skip to Main Content

Avaluació i Selecció de Personal per a l'Administració Pública

El servei d’avaluació de personal de Sèpal compta amb una àmplia i llarga experiència d’intervenció en processos de selecció del sector públic i es caracteritza per:

Aportar coneixement, eines i recursos útils per a la millora de la selecció dels millors equips humans en l’Administració Pública.

No augmentar la càrrega laboral dels professionals de la institució.

Assumir la gestió de totes les activitats en cooperació amb els professionals i tècnics.

Aportar resultats fiables i vàlids.

El procediment inclou

Estudi de les bases

 • Ajust als objectius i perfil de la selecció.
 • Justificació tècnica i professional.
 • Proves, procés, puntuació i decisions encertades.

Proves i tests

 • Instruments propis.
 • Tests inèdits, lliures d’entrenament.
 • Garanties científiques: Fiabilitat i validesa.
 • Diccionari propi de competències amb guia per a la valoració.
 • Entrevistes objectivables.

Realització de proves

 • Administració codificada per garantir seguretat, igualtat i equitat a totes les persones aspirants.
 • Valoració sistematitzada.
 • Màxima objectivitat en totes les proves.

Resultats

 • Ràpids i segurs.
 • Informes numèrics individuals i de grup.
 • Informes explicatius adaptats i justificats.
 • Memòries tècniques.

Seguiments

 • Suport integral.
 • Informes pel tribunal.
 • Preguntes de la Institució.
 • Explicació de processos.
 • Recursos judicials.
 • Explicació de resultats a aspirants.
 • Etc.

Comencem?

Truca al 935 895 755 o bé omple el formulari de contacte i contactarem amb vosaltres en menys de 24 hores.

Back To Top