skip to Main Content

Política de protecció de dades

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

 • Identitat: SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE LABORATORI, SL (SÈPAL)
 • NIF: B58014754
 • ADREÇA POSTAL: PL. UNIÓ, 1B 1r 1ª. 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)
 • PÀGINA WEB: sepal.cat
 • CORREU ELECTRÒNIC: sepal@sepal.cat
 • CONTACTE DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES: pilarperal@sepal.cat

FINALITAT
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en aquesta web, sota el seu consentiment, passen a ser utilitzats, gestionats i emmagatzemats pel titular de la web, amb la finalitat de desenvolupar, informar o atendre sol·licituds sobre la seva activitat, tal com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

L’activitat de Sèpal SL és la d’oferir serveis d’avaluació psicològica aplicada en l’àmbit escolar i dels recursos humans:

 • Avaluació psicopedagògica
 • Orientació acadèmica i/o professional
 • Assessorament psicopedagògic
 • Avaluació i selecció de personal
 • Desenvolupament de proves i sistemes d’avaluació de personal
 • Formació de professionals de l’àmbit escolar i dels recursos humans

Els diferents tipus de dades que es poden recabar són:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Número de telèfon
 • Adreça postal
 • Adreça de correu electrònic
 • Adreça web
 • Adreça IP
 • Dades acadèmiques, professionals i/o curriculars
 • Dades biomètriques
 • Dades de salut i/o dades de caràcter personal que es considerin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat
 • Dades per a la gestió de clients i/o proveïdors

Aquestes dades poden obtenir-se per diferents mitjans, com:

 • Formularis de contacte
 • Formularis de subscripció a continguts
 • Sistemes de prestació de serveis d’avaluació

Les seves dades poden ser tractades per a alguna/es de les següents finalitats:

 • Atenció i gestió de consultes, sol·licituds, queixes i reclamacions.
 • Informació sobre els serveis sol·licitats i els que puguin ser del seu interès.
 • Gestió de la llista de subscripcions, enviament de butlletins, promocions i ofertes comercials.
 • Gestió dels serveis d’avaluació psicològica (alta, accés, comunicacions i altres accions necessàries per a la correcta prestació del servei).
 • Gestió administrativa o contractual d’algun dels serveis de Sèpal SL.
 • Control, manteniment i millora dels serveis d’aquest lloc web.
 • Anàlisi de la navegació.

La conservació de les dades serà la corresponent a la durada de l’acció o servei sol·licitat, o fins la sol·licitud de la supressió de les dades per part de la persona interessada. O bé, durant el període necessari per a respondre a propòsits legals o requeriments d’Autoritats Públiques.

LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal serà el consentiment, mitjançant la marcació de la casella corresponent a l’afirmació d’acceptació de la política de privacitat, ubicada als formularis de recabació de les dades.

DESTINATARIS
Sèpal SL no té previst cedir o comunicar les dades recollides a tercers, excepte si és per a l’acompliment de requeriments per part de les Autoritats Públiques.

En cas de cedir o comunicar les dades a tercers, en cas de la subcontractació o la col·laboració de serveis externs per al desenvolupament de la seva activitat o d’un servei concret, Sèpal SL s’encarregarà d’establir la relació contractual corresponent en matèria de privacitat i de vetllar per l’acompliment i seguiment d’aquesta normativa.

DRETS
Li informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quines són objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb elles.
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, sempre i quan sigui possible (per exemple, per imperatiu legal).
 4. Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. Sèpal deixarà de tractar les seves dades excepte que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat d’aquestes dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a Sèpal.

Per a exercir els seus drets, ho pot fer enviant un correu electrònic a sepal@sepal.cat, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia de DNI o similar.

En cas de que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos, a través d’alguns dels següents mitjans:

 • Seu electrònica: https://aepd.es
 • Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid
 • Telèfon: 910.100.099 o 912.663.517 

PROCEDÈNCIA
Les dades obtingudes provenen de la pròpia persona interessada. Excepte en alguns casos que poden provenir d’una cessió legítima, amb la única finalitat de poder realitzar els serveis contractats, gestions o consultes determinades. Aquests casos són els següents:

 • Dades de menors d’edat, cedides pels seus tutors/es legals.
 • Dades d’alumnes i/o professionals de centres escolars, cedides pel propi centre.
 • Dades d’empleats/des d’organitzacions, cedides per la pròpia organització.
 • Dades de participants en processos d’avaluació o selecció, cedides per la pròpia organització.
 • Dades de participants en accions formatives, cedides per l’entitat responsable de l’acció.

En aquests casos, Sèpal SL estableix la relació contractual i les accions d’informació i comunicació corresponents per a l’acompliment d’allò establert a la normativa de protecció de dades.

Les categories de els dades que poden recollir-se per al seu tractament són les següents:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Número de telèfon
 • Adreça postal
 • Adreça de correu electrònic
 • Adreça web
 • Adreça IP
 • Dades acadèmiques, professionals i/o curriculars
 • Dades biomètriques
 • Dades de salut i/o altres dades de caràcter personal que es considerin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat
 • Dades per a la gestió de clients i/o proveïdors

SEGURETAT
Per a protegir les seves dades personals, Sèpal SL pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques per a la seva protecció i evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció de les mateixes.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Sèpal SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Back To Top