skip to Main Content

Selecció de Personal i Avaluació per a Empreses

La selecció de Sèpal fonamenta el seu encert en la capacitat de predir amb encert l’encaix entre la persona, el lloc de treball i l’empresa. L’èxit de la selecció de Sèpal rau en el sistema propi d’avaluació psicoprofessional, que es pot dissenyar segons les necessitats del client, de manera integral o per mòduls:

Descriptors clau i requisits crítics de la posició o lloc de treball.

Atracció de candidats/es ajustats/es.

Anàlisi dels historials personals i curriculars.

Entrevistes individuals, grupals i per competències.

Avaluació psicoprofessional, del potencial competencial i l’ajust a la posició.

Anàlisi de perfils i presentació d’informes (predicció de conducta).

Identificació de candidats/es amb alt potencial d’èxit.

Característiques del servei

Econòmic

 • Des de 250,00€.

Ràpid

 • Resultats de les avaluacions en 2 dies laborables.

Online

 • Avaluacions online (properament).

Rendible

 • Incorporació de persones amb les competències idònies pel lloc de feina.
 • Estalvi dels costos derivats d’una mala selecció.
 • Informació clau per al procés d’incorporació.

Fiable

 • Metodologia científica.
 • Instruments d’avaluació propis i d’ús privatiu dels clients de Sèpal, per preservar la seva eficàcia.
 • Fiabilitat i validesa provades.
 • Barems actualitzats i sobre una població de més de 195.000 persones.

Garantia de resultats

 • Ajust a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Tansparència.
 • Satisfacció dels clients (9,1/10).

Comencem?

Truca al 935 895 755 o bé omple el formulari de contacte i contactarem amb vosaltres en menys de 24 hores.

Back To Top