skip to Main Content

Avaluació Escolar i Orientació acadèmica i professional

Les avaluacions psicològiques als alumnes són necessàries i útils a l’hora d’atendre millor les necessitats individuals i ajudar l’infant o el jove en el seu ple desenvolupament cognitiu i emocional.

Malauradament, sovint aquestes avaluacions són ràpidament arxivades en l’expedient de l’alumne i tenen poc impacte en la tasca docent.

El valor afegit de Sèpal consisteix en transferir els resultats de l’avaluació psicològica de l’alumne cap a accions i pautes educatives que contribueixin al seu desenvolupament cognitiu, i a augmentar la seva satisfacció i la seva adaptació a l’entorn.

Transformem els resultats de les avaluacions en informació útil i en entrenament dels docents i dels tutors en l’aplicació de pautes i estratègies cap a l’alumne i cap al grup classe.

Objectius

Infantil

 • Detecció de factors de risc per a l’adaptació, el seguiment escolar i la intervenció primerenca.

Primària

 • Identificació estils cognitius i estratègies d’aprenentatge. Valorar l’adaptació personal, emocional i social.
 • Orientació psicopedagògica i risc de presentar tr. d’aprenentatge.

Secundària

 • Potencialitats cognitives i competencials.
 • Estils relacionals, afrontament emocional i tendències conductuals.
 • Orientació acadèmica, professional i de salut.

Batxillerat

 • Orientació acadèmica i professional.
 • Disseny de processos de decisió. Projectes de futur.

Resultats

Per als professionals i la direcció

 • Estudis descriptius de cada alumne i llistats de resultats numèrics.
 • Sessions de treball per a l’estudi individual de cada alumne. Perfil cognitiu, tendències de conducta i motivació.
 • Anàlisi de grups: Compensats, exigència docent, focus de conflictivitat, relacions ocultes, etc.
 • Disseny de programes d’intervenció individualitzats i de grup.
 • Formació: Gestió d’aula; programes docents per a la millora de l’aprenentatge i la cognició.
 • Orientació i assessorament continuat.
 • Valoració i efectivitat de model pedagògic.
 • Assessorament per a la innovació pedagògica.
 • Identificació d’objectius per grups, per nivell o de centre.
 • Potenciació d’excel·lència, talent i bones pràctiques.

Atenent tots els actors per donar un servei integrat, útil i àgil

Alumnes
 • Prevenció de dificultats d’adaptació
 • Orientació integral
 • Projecció del seu futur
 • Informació i entrenament especialitzat
Avaluació
 • Competències
 • Personalitat
 • Motivació
 • Salut mental
Orientació
 • Acadèmica
 • Conductual
 • Emocional
 • Professional
Professionals
 • Prevenció de trastorns d’aprenentatge
 • Eines d’actuació a l’aula
 • Estratègies docents adaptades
 • Anàlisi d’efectivitat i eficàcia
 • Comunicació especialitzada
Docents
 • Alumnes a risc
 • Intervenció docent
 • Gestió d’aula
 • Canvi pedagògic
Direcció
 • Eficàcia docent
 • Estudi de nivells
 • Grups diferencials
 • Bones pràctiques
Famílies
 • Formació
 • Orientació
 • Assessorament
 • Acompanyament
Famílies
 • Escola de pares
 • Pautes parentals
 • Tallers d’orientació
 • Conferències

Comencem?

Truca al 935 895 755 o bé omple el formulari de contacte i contactarem amb vosaltres en menys de 24 hores.

Back To Top